Composteerbare producten en verpakkingen zijn een onvermijdbare keuze op weg naar een circulaire economie

Wereldwijde A-merken bevestigen de rol van biobased plastics

 

Op het World Economic Forum 2018 dat onlangs in Davos is gehouden, hebben toonaangevende bedrijven zoals Unilever, Coca Cola, Mars en Pepsico zich gecommitteerd om uiterlijk in 2025 voor 100% te zijn overgestapt op herbruikbare, recycleerbare en composteerbare plastics. Deze grote bedrijven zien composteren dus als een belangrijke afvalverwerkingsoptie. Daarom is het des te opmerkelijker dat composteerders in Nederland dit proberen te blokkeren, of zoals het Christiaan Bolck van de WUR het verwoord: ‘Deze keuze lijkt erop gericht om de dinosaurussen te laten voorleven’.

 

Ook internationale, toonaangevende onderzoeksinstellingen zoals de Ellen MacArthur Foundation zien in hun rapport ’The New Plastics Economy’ een belangrijke rol weggelegd voor composteren en vergisten van plastics. Aan dit rapport hebben een breed scala aan bedrijven deelgenomen, zoals Nestle, IKEA, McKinsey en DSM.

 

Nederland is hard op weg om de circulaire economie vorm te geven. Daarin spelen bioplastics een belangrijke rol, een rol die recent door diverse onderzoeksrapporten en beleidsvoornemens wordt onderschreven. Holland Bioplastics is verheugd over het feit dat er duidelijke richting wordt gekozen en onderschrijft de conclusies van deze rapporten. Een korte opsomming van de belangrijkste conclusies die voor consumenten belangrijk zijn.

 

Biobased grondstoffen – een onuitputtelijke bron voor kwalitatieve en duurzame verpakkingen

Bioplastics zijn plastics die gemaakt zijn van natuurlijke grondstoffen en worden ook wel Biobased plastics genoemd. Recent onderzoek door de CE Delft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, geeft aan dat deze biobased plastics een belangrijke rol spelen om CO2-reductie te realiseren en over te gaan van een hoofdzakelijk fossiele lineaire naar een meer circulaire biobased economie die minder gebruik maakt van fossiele grondstoffen. Dit wordt ook bevestigd in het bovengenoemde rapport van de Ellen MacArthur Foundation.

 

Toepassing van composteerbare plastics voorkomt onnodige vervuiling met traditionele plastics

Het CE-rapport geeft tevens aan dat biologisch afbreekbare plastics een duidelijke rol kunnen spelen om meer bio-afbreekbaar keukenafval in de gft-bak te krijgen en de aanwezigheid van microplastics in het milieu te verminderen. In de finale compost zitten nog steeds vele fossiele plastic fragmenten die samen met de compost over het land gestrooid worden en uiteindelijk vaak in het oppervlaktewater terecht komen. Deze lekkage naar het milieu kan gestopt worden door gebruik te maken van composteerbare plastics. Een voorbeeld van ongewenste lekkage zijn de thee zakjes, die voor een aandeel bestaan uit polypropyleen dat terechtkomt in de finale compost en niet afbreekt in het milieu.  Verder valt te denken aan landbouwfolie of plastic planten clips die in de tuinbouw veel gebruikt worden. Erwin Vink, voorzitter van Holland Bioplastics, is verheugd dat een onafhankelijk onderzoeksinstituut tot deze positieve inzichten is gekomen die de overheid nu als leidraad voor beleid gaat nemen.

 

Ook kunnen composteerbare bioplastics een belangrijke rol spelen om meer organisch afval in te zamelen.  Te denken valt aan composteerbare plastic tasjes of zakken om organisch (keuken)afval in te zamelen, zoals bijvoorbeeld composteerbare theezakjes, koffiecapsules en verpakkingen van AGF (Aardappelen, Groente en Fruit). Ook is het zinvol om fruit labels composteerbaar te maken. Het ziet ernaar uit dat het inzamelen van organisch afval in de toekomst verplicht gesteld gaat worden binnen de EU. Op Europees niveau en in toonaangevende landen zoals Italië en Frankrijk is inmiddels wetgeving geïntroduceerd om een aantal van deze toepassingen verplicht om te zetten naar biogebaseerde en composteerbare bioplastics! Holland Bioplastics zou wat dat betreft ook een proactievere en sturende rol van de Nederlandse overheid verwelkomen.

Ook concludeert CE Delft dat voor moeilijk recycleerbare verpakkingen die vervaardigd zijn van  traditioneel plastics, zoals meerlaags structuren, composteerbare plastics een oplossing kunnen zijn. Dit wordt bevestigd door de WUR.

 

Afbeelding1

In bovenstaand schema geeft CE Delft aan wat er met bioafbreekbare plastics gedaan zou moeten worden.  Bioafbreekbare plastics horen zeker niet thuis in het restafval, maar dragen bij een de productie van meer compost en een betere kwaliteit ervan.

 

Holland Bioplastics is ook heel blij met de duidelijkheid die zowel het CE Delft als het rapport van de WUR scheppen over de manier waarop omgegaan moet worden met bioplastics afval. Het Nederlands Kennis Instituut voor Duurzame Verpakkingen, het KIDV, heeft een serie uniforme logo’s uitgebracht die op een eenvoudige manier de consument instrueren waar het verpakkingsafval in moet. Dat is nu echt heel eenvoudig voor elke consument aldus Erwin Vink “Composteerbare bioplastics die het milieu een voordeel bieden door ze bij het GFT in te zamelen, worden voorzien van logo’s op de verpakking die dit duidelijk aangeeft. Die verpakking kan dan bij het GFT”. Indien zo een logo er niet op staat, dan kan het plastic in de plastics hero bak. “We weten allemaal hoe belangrijk het is om CO2 uitstoot en onze milieudruk te verminderen, en met deze nieuwe richtlijnen scheppen we ook voor consumenten een hoop duidelijkheid” aldus Vink.

 

Betrek de consument bij het circulair maken van de economie door ze goed te informeren

Er is wat dat betreft nog wel een belangrijke taak voor bioplastics producenten en verwerkers weggelegd. Om de positieve effecten van bioplastics optimaal te benutten moeten consumenten bewust gemaakt worden waar het kiemplantlogo voor staat en waarom producten en verpakkingen die hiervan voorzien zijn in de GFT-bak weggeworpen mogen worden.