Plastic Pact NL: een gemiste kans om grote stappen te zetten op weg naar een circulaire economie

Donderdag 20 februari jl. heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de samenwerkingsovereenkomst van het Plastic Pact NL ondertekend. Het pact is een overeenkomst tussen de overheid, het bedrijfsleven en enkele belangenverenigingen met als doel de huidige lineaire economie om te vormen in een circulaire economie. Brancheorganisatie Holland Bioplastics, waar Bio4Pack lid en mede-oprichter van is, heeft namens de bioplastics-industrie geprobeerd de belangen zo goed mogelijk te behartigen bij het opstellen van het Plastic Pact NL. Helaas bevat het definitieve pact onvoldoende aanknopingspunten voor Holland Bioplastics om het mede te ondertekenen. Grootste bezwaren tegen het Plastic Pact NL zoals het nu is opgesteld, hebben betrekking op het compleet negeren van industrieel composteerbare producten, het ontbreken van concrete doelstellingen ten aanzien van het gebruik van bio-based plastics, de noodzaak om aan te tonen dat bio-based plastics goed zijn voor het milieu terwijl traditionele plastics dit niet hoeven te doen en de tovenarij met het begrip bio-based plastics. Het lijkt erop dat de lobby van de producenten en verwerkers van traditionele plastics het gewonnen heeft van de kans om een grote stap te zetten richting een circulaire economie. Het zal duidelijk zijn dat Bio4Pack dit zeer betreurt.

Drukwerk

 

Voor de volledigheid kunt u hier het persbericht van Holland Bioplastics in verband met het niet ondertekenen van het Plastic Pact NL downloaden.