BIO4PACK-header-9

liefde voor onze planeet

 

seedling_klein

Sustainability

 

Onze misse en visie maken duidelijk waar Bio4Pack voor staat: het ontwikkelen en produceren van gebruiks- en verbruiksartikelen die een minimale impact op het milieu hebben en het gebruik van fossiele grondstoffen tot een minimum beperken. Al onze producten worden geproduceerd met een zo groot mogelijk aandeel hernieuwbare grondstoffen waardoor we een belangrijk bijdrage leveren om de toenemende schaarste van fossiele grondstoffen te verlichten.  Onze producten worden zo veel mogelijk klimaatneutraal vervaardigd dan wel met een zo laag mogelijke co2 waarde.

 

Composteerbaar

Een belangrijk onderdeel van een sustainable levenscyclus van producten betreft de periode na gebruik van een product. Wordt het afval en komt het op de grote berg terecht waardoor het een bijdrage levert aan de milieuproblematiek in de wereld? Of wordt het product aan het einde van zijn levensfase een onderdeel van het milieu doordat het biologisch afbreekbaar is en een bijdrage levert aan het natuurlijke evenwicht doordat het een voedingsstof wordt voor bomen, planten en algen die weer zorgdragen voor voldoende zuurstof?

 

Certificaten

Alle producten die Bio4Pack ontwikkelt en produceert voldoen aan strenge normen ten aanzien van composteerbaarheid. Onze producten beschikken dan ook over diverse certificaten, zoals bijvoorbeeld het NEN 13432 composteerbaar en industrieel composteerbaar certificaat, het AS 5810 certificaat, OK Compost Home certificaat en het OK Biobased certificaat. Kijk voor een volledig overzicht op de pagina ‘downloads’

 

Holland Bioplastics

Als voorvechter van het gebruik van composteerbare en sustainable producten zijn we mede-oprichter van Holland Bioplastics. Een belangenorganisatie voor producenten van composteerbare producten. Op de website van Holland Bioplastics staat een duidelijk beschreven wat bioplastics zijn en de feiten en fabels over bioplastics.